لینک سازی یکی از موارد اصلی در سئو سایت محسوب میشود و برای تمام کسب و کارهای آنلاین لینک سازی یکی از موارد اصلی محسوب میشود. در صورتیکه لینک سازی به درستی انجام نشود وب سایت شما در نتایج گوگل به خوبی نمایش داده نمیشوند و کاربران خود را نیز نمیتوانید به درستی هدایت کنید.