الماس‌های شما: 💎

نوع فعالیتتعداد الماس کسب‌شدهسقف الماس دریافتی
عضویت در سایت10یک بار برای همیشه
تکمیل پروفایل10یک بار برای همیشه
بازدید محصولات1بدون محدودیت
نوشتن کامنت برای مقالات22 الماس در روز
مشاهده مقاله110 الماس در روز
خرید محصولهر 10،000 تومان 1 الماسبدون محدودیت
ثبت دیدگاه محصولات5بدون محدودیت
بازدید روزانه سایت26 الماس در روز